Inspiruje nás historie 
příroda a  Svět kolem nás

Dolní Věstonice a stará stezka

Obec Dolní Věstonice leží na úpatí Pavlovských vrchů na pravém břehu řeky Dyje. Po napuštění Novomlýnských nádrží se obec ocitla na jejich  břehu, za zachovaným úsekem původního koryta řeky. Dolní Věstonice leží na staré obchodní cestě z Rakouska na Moravu, která i dnes spojuje Mikulov s Hustopečemi a je vedena po hrázi mezi střední a dolní nádrží Nových Mlýnů do Strachotína. 

První zmínka o obci

První písemná zmínka o obci pochází z r. 1312. Ve 13. stol. se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. R. 1460 povýšil král Jiří Poděbradský ves na městečko s právem trhu. Na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.  

Věstonická Venuše

Území obce bylo osídleno již od pravěku, jak dokládají četné archeologické nálezy zejména z doby lovců mamutů, které jsou zpřístupněny veřejnosti ve zdejší archeologické expozici. 

Obec proslavil nález cca 11 cm vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech r. 1925. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.

Tajemný hrob

Zvláštní místo má rekonstrukce hrobu tří mladých jedinců, nalezeného v Dolních Věstonicích r. 1986 a výklad o antropologickém výzkumu věstonické populace. Zpřístupněny jsou výsledky vědeckého experimentu, který byl zaměřen na srovnání postupů pravěkých tvůrců a současných lidí při výrobě hliněných plastik. Zajímavé jsou doklady přípravy barev, které do současnosti ulpívají na drtičích a kamenné podložce po téměř třiceti tisíciletích. Předvedeny jsou také doklady broušení kamenných oblázků a otisky textilií, nejstarších v dějinách lidstva. 

Archeologická expozice

Archeologická expozice v Dolních Věstonicích, sídlící v historickém domě na protáhlém náměstíčku, podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Novější část expozice vychází z objevů posledních let. Expozice v Dolních Věstonicích - Věk lovců a mamutů nabízí moderní formou výsledky archeologických výzkumů pod Pálavou

Barokní brána mlýna

Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný r. 1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes. 

Habáni na Moravě

Na poč. 16. stol. přišli do obce Habáni (novokřtěnci). Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. 

Proč přišli právě na jižní Moravu, a ne jinam, vyplývalo především z náboženské tolerance, která v té době na jižní Moravě panovala. Absolutní většina obyvatelstva se hlásila k protestantskému vyznání a většina pánů nebyla katolická.

Na Moravu, konkrétně do Mikulova, pozval habány majitel mikulovského panství Linhart z Lichtenštejna. Byl velkým přívržencem jejich názorů a dokonce se nechal znovu pokřtít. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím.